Wij zijn Agile Welzijn

Bij Agile welzijn staat het welbevinden van de cliënt voorop. Hiermee bedoelen wij dat het lichamelijk, geestelijk en sociaal goed gaat met de persoon. Wij doen dit door op een effectieve wijze de hulpverlening te organiseren. ‘Agile’ staat voor wendbaar, lenig en flexibel. In onze hulpverlening vertaalt dit zich naar een traject op maat, waarin wij inspelen op de wensen, hulpvraag en de situatie van de cliënt.

Agile Welzijn werkt in onderaanneming van Stichting Pluryn.

Wat doen we?

Agile Welzijn is een nieuwe organisatie. Maar ondanks dat wij een nieuwe samenwerking zijn, komen we wel met genoeg ervaring in de hulpverlening. De diensten die wij leveren zijn gericht op de ontwikkeling van sociale, emotionele en praktische vaardigheden die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in onze maatschappij. We hebben kennis en werkervaring op de volgende gebieden:

  • Psychiatrie
  • gezinsondersteuning
  • casemanagement
  • interculturele hulpvragen
  • ASS, zowel kinderen als volwassenen
  • hechtingsproblematiek
  • opvoedondersteuning

Hoe doen wij dat?

Wij vinden het belangrijk om de persoon te leren kennen en hierbij een gezamenlijk plan van aanpak op te stellen. Dit doen we samen met de cliënt, aan de hand van de zelfredzaamheidsmatrix.

Binnen dit plan van aanpak werken wij met verschillende methodieken uit het Maatschappelijk werk. Daarbij kunt u denken aan empowerment, systeemgericht werken, de presentiemethode etc. Het uitgangspunt is dat de cliënt centraal staat, samen met zijn of haar omgeving. Wij beseffen dat de mensen om de cliënt heen belangrijk zijn en onderdeel zijn van het hulpverleningstraject. Door hierin nauw met elkaar samen te werken, zetten we in op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Hulpverlening is meestal tijdelijk, maar het netwerk blijft. Hoe mooi is het om samen met hen aan een duurzame ontwikkeling te werken!

Naast directe familie/vrienden/mensen die belangrijk zijn, zijn er vaak ook formele partijen in een netwerk betrokken. Ook deze kunnen worden meegenomen in het plan van aanpak. Daarnaast zien wij het belang van de algemene voorzieningen die al gefinancierd worden door de gemeente. Door onze kennis van de verschillende wijken, kunnen wij de cliënt doorverwijzen naar een passende voorziening.

Samenvattend zetten wij in op een hulpverleningstraject waarbij de cliënt de regie behoudt en er een gezamenlijk plan van aanpak wordt opgesteld met de betrokken partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de cliënt. Agile Welzijn houdt hierin de helicopter view en stuurt waar nodig. Wanneer het vertrouwen van de cliënt groeit, het netwerk een waardevolle rol heeft en zij samen vooruit komen, is voor ons een hulpverleningstraject geslaagd.

Voor wie

Voor het krijgen van ondersteuning heb je een maatwerkvoorziening van de Gemeente (WMO of Jeugd) of een indicatie van het CIZ nodig. Heb je deze inmiddels gekregen dan kunnen we samen met jou naar de mogelijkheden kijken. Neem contact met ons voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Iedereen, ongeacht zijn afkomst, religie en cultuur kan zich bij ons aanmelden.

Financiering

De begeleiding kan bekostigd worden uit: persoonsgebonden budget (PGB), zorg in natura via de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor (ZIN) of particulier (zonder indicatie, uit eigen middelen).

Aanmelden

Zowel verwijzers als cliënten kunnen contact met ons opnemen. U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur op 06-36 57 4 892, of ons een e-mail sturen naar info@agile-welzijn.nl .

Klachtenregeling

We doen er alles aan om zo professioneel mogelijk te handelen.
Mocht je toch ergens niet tevreden over zijn dan adviseren we je dit eerst met jouw persoonlijke begeleider of het management te bespreken. Ben je niet tevreden over de uitkomst daarvan dan kan je een officiële klacht indienen.
wij zijn aangesloten bij solopartners.

Referenties